ZÁKLADOVÉ DESKY

Základové desky jsou nejnovějším produktem, který nabízí firma Izodom 2000 Polska. Mohou úspěšně nahradit tradiční základové pásy a nosné zdi.

Jde o betonovou desku odlitou na staveništi, vyztuženou klasickou betonářskou ocelovou výztuží, nebo betonářskými ocelovými drátky (DRAMIX).

Prvky IZODOM2000 jsou používány jako základní bednící (izolační) komponenty, které jsou vyráběny z Periporu, což je nejkvalitnější materiál tohoto druhu vyráběný nejlepším producentem firmou BASF. To umožňuje opatřit si různé tvary desek a podle návrhu struktury se sestaví. Projektant musí rozhodnout o druhu betonu a množství výztuže ocelovými pruty. Tloušťka základové desky je 25 cm. Ve výjimečných případech – na žádost projektanta – je možné zvýšit tloušťku až na 40 cm za použití speciální desky, která zvýší okrajovou hranu komponentů a tak se zvýšením tloušťky zesílí betonová deska.

Desky mohou být navíc rozšířené za vnější obrys základové desky, přibližně 1,5 metru, aby se zajistila ochrana a vytvořila nezamrzná hloubka.

Další informace o základových deskách najdete na našich stránkách www.pasivnizakladovadeska.cz.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Veškeré technické parametry a stavební postupy si můžete prostudodvat zde, v technické dokumentaci.