LOGO IZODOMO
PASIVNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÉ DOMY
IZODOM 2000 - ÚSPORA ENERGIE IZODOM 2000 - ODOLNOST IZODOM 2000 - EKOLOGICKÝ IZODOM 2000 - RYCHLOST STAVBY IZODOM 2000 - UŽIVATELSKY JEDNODUCHÝ IZODOM 2000 - RECYKLOVATELNÝ IZODOM 2000 - CERTIFIKOVANÝ

ZÁKLADOVÉ DESKY

zakladova deskaZákladové desky jsou nejnovějším produktem, který nabízí firma Izodom 2000 Polska. Mohou úspěšně nahradit tradiční základové pásy a nosné zdi. Jde o betonovou desku odlitou na staveništi, vyztuženou klasickou betonářskou ocelovou výztuží, nebo betonářskými ocelovými drátky (DRAMIX). Prvky IZODOM2000  Jsou používány jako základní bednící (izolační) komponenty, které jsou vyráběny z Periporu, což je nejkvalitnější materiál tohoto druhu vyráběný nejlepším producentem firmou BASF  . To umožňuje opatřit si různé tvary desek – a podle návrhu struktury se sestaví. Projektant musí rozhodnout o druhu betonu a množství výztuže ocelovými pruty. Tloušťka základové desky je 25 cm. Ve výjimečných případech – na žádost projektanta – je možné zvýšit tloušťku až na 40 cm za použití speciální desky, která zvýší okrajovou hranu komponentů a tak se zvýšením tloušťky zesílí betonová deska.

Tloušťka izolace může být zvýšena o 6, 8, 10 nebo 12 cm díky užití pomocné základové desky. Desky mohou být navíc rozšířené za vnější obrys základové desky, přibližně 1,5 metru, aby se zajistila ochrana a vytvořila nezamrzná hloubka.

Základová deska a typy stěn IZODOM

Další informace o základových deskách najdete na našich stránkách www.pasivnizakladovadeska.cz.